Het onderzoek

Wat is de Zin van Single?

De Zin van Single gaat over hoe hoogopgeleide single vrouwen van rond de veertig hun single zijn beleven. Het gaat om een onderzoek waarin wordt gekeken naar persoonlijke, biografische, sociale, maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen.

Centraal uitgangspunt in het onderzoek is de stelling dat de mens een relatiewezen is:
‘ De mens wordt maar mens in relatie met andere mensen.’ (Piet Nijs, 1995)

  Maar wat betekent dat voor langdurig single vrouwen? Wat betekent dat voor hun relatie met zichzelf, met familie, vrienden en collega’s, met het leven?
En waardoor zou de partnerkeuze belemmerd kunnen worden?
 

Het onderzoek wordt/is uitgevoerd ter afsluiting van de opleiding Coaching en Counseling aan het Benelux Universitair Centrum (BUC) in Den Bosch en bestaat uit twee delen:

Voor mijn scriptie (september 2004) heb ik een casus gebruikt en daarbij de ervaringen afgezet tegen de bestudeerde literatuur. Doel was onder meer om te kijken of ook iets gezegd kon worden over de zin van single zijn, het zingevingsaspect.

Voor mijn thesis (oktober 2005) heb ik dit onderwerp verder uitgediept in een kwalitatief onderzoek via interviews met zes single vrouwen van rond de veertig. Hierbij was ik vooral ge´nteresseerd in hoe zij tegen single zijn aankijken en in hoeverre hun levensgeschiedenis ofwel biografie van invloed kan zijn geweest op hun huidige levenssituatie.

De uitkomsten van het onderzoek heb ik vergeleken met literatuur over de vader-dochterrelatie en de moeder-dochterrelatie en over het imago van de single vrouw. Een korte presentatie/samenvatting van het onderzoek en de eindwerkstukken vind je op de pagina downloads.

home