Het interview

Hoe gaat het interview in zijn werk?

De interviews hebben ongeveer 1,5 uur in beslag genomen. Anonimiteit en vertrouwelijke behandeling van de gegevens zijn gewaarborgd.

We hebben onder meer besproken hoe de vrouwen tegen single zijn aankijken en in hoeverre hun relatiegeschiedenis en achtergrond van invloed kan zijn geweest op hun huidige levenssituatie en kijk op relaties.

De interviews hebben plaatsgevonden in de periode april - juni 2005.

Na afloop van het interview hebben de deelnemende vrouwen een samenvatting van mijn eerste scriptie en een literatuurlijst gekregen, zodat ze nog wat na kunnen lezen over het thema. Na afronding van het onderzoek hebben ze een onderzoeksverslag ontvangen.

   

home